Välkommen till 83E på naverlönnskolan i Svedala. Detta är vår blogg om terrängfordonet.
Vi ska delta i teknikåttans regions final i Lund.
Uppgiften går ut på att vi ska bygga ett markbundet terrängfordon som ska passera genom en given hinderbana och sedan stanna i ett målområde. Fordonet får ej använda pyroteknik, färdiga byggsatser, elektronik, förbränningsmotor eller ett levande djur.
Fordonet får heller inte puttas igång av muskel kraft eller vidröras under tiden den är på banan. Men vi har bara 60 sekunder på oss att genomföra det. Här på bloggen kommer ni få följa våran process under arbetes gång.

Vår design

Idag gjordes designen till vårt tävlings bidrag, faktiskt med ett väldigt lyckat reslutat som presenterar våran skola på ett väldigt bra sätt. Det är som ett skal som är gjort av kartong som vi sedan målat svart. Själva kommun loggan har vi skrivit ut och klistrat på. 

25/4 - 2017

Idag lyckades vi!

Det börjar närma sig regionsfinalen i Lund och vår klass är sjukt taggade!! Idag gjorde vi ett framsteg med vårt fordon som har en pullback motor då den lyckades ta sig över det tredje hindret på banan alltså det vi haft svårast med. Vår teori som vi gjorde var att vi satte dubbla motorer på varje par hjul så ungefär en per hjul. Anledningen till detta är att bilen har haft svårt att accelerera tillräckligt, så med två motorer dubblas kraften och sträcken den behöver för att accelerera halveras. Men för att fordonet skulle klara trappan satte vi en liten "ramp" där framme på fordonet som skulle hjälpa till med att fordonet inte skulle studsa lika mycket under färden men samt göra det lättare att komma över hinderna. Rampen är gjord av två lego bitar som sitter så de är rörliga men ändå sitter fast.

25/4 - 2017

Våra nya ide

Vårt nya fordon drivs av två  pull-backmotorer. Men nu har vi kommit på att man behöver ett litet och ett stort kugghjul. Vi behöver det för att på varje axel av fordonet finns det två små kugghjul som är kopplade till två stora. Då skapar det ett långsamt vridmoment som gör att kraften från pullbackmotorn används långsamare. 

Vi hade från början ett fordon med 3 pullback motorer men insåg snabbt att vi behövde göra en prototyp till och var tvungen att ta bort 1 pullbackmotor då vi bara har 3. 

Än sålänge har vi lyckas komma över de två första hinderna och kommer nästan över trappan. Vi försöker och försöker och kommer göra det ändå in i det sista. 

Problemt just nu är att fordonet fastar mellan hinder 3 och 4, men ska lösas imorgon förmodligen. Antignen ska vi försöka göra den kortare eller längre så att den kommer över utan att fastna imellan. 

25/4 - 17

 

Råttfällan fungerade inte

Råttfällan fungerade inte för att den var för stark och vi kunde inte överföra energin. Terrängfordonet hade blivit för stort och vägt för mycket om vi hade haft råttfällan på. 

25/4 - 17

Vår tanke bakom nya konstruktionen

Med våra nya motorer går de bättre. Vi har tre stycken pullbackmotorer. De drivs av en fjäder som laddas upp genom att man drar tillbaka den. 

22/4 - 17 

Vi testar oss framåt

Här är en video när vi testar oss framåt på våran hinderbana.
22/4 - 2017

Hinderbanan är klar

Hej! Under lovet byggde vi klart hinderbanan för att kunna testa vårt kommande tärrängfordon. Då vi inte hade haft så mycket tid innan att bygga klart den. Just nu känner vi oss lite stressade över att vi inte komma hinna klart i tid med fordonet. Då vi ännu inte har ett riktigt fordon och vet inte hur vi ska göra på tävlingsdagen. 

21/4 - 2017 

Vi har fått fler ideer kring konstruktionen

Idag har vi tagit en extra funderare om råttfällan verkligen kommer funka som drivmedel och om den är det bästa alternativet. Vi hade tänkt att testa använda kolsyrepatroner och ballonger som drivmedel också till tärrängfordonet då vi behöver flera olika proytyper. 

Vi kommer även jobba effektivt under påsklovet, då flera av eleverna i klassen kommer till skolan för att göra klart våran hinderbana. Då vi inte haft så mycket tid att göra klart den på vanliga lektioner än. 

7/4 - 2017 

Vår prototyp

Vår prototyp: 

En råttfälla som vi alla vet fälls snabbt. Då kommer råttfällan dra i en platta som är gjort till ett kugghjul. Vridmomenten hos det lilla kugghjulet är snabbt. Ett litet kugghjul till ett stort kugghjul blir långsammare vridmoment. Det kommer göra att råttfällan fälls långsammare. Detta leder till att hjulen drivs framåt. 

3/4 - 2017

Vi har köpt en råttfälla

Vi har köpt in råttfällor för vi tror att det kan vara vårt drivmedel till terrängfordonet. De håller på att testa sig fram om hur den ska fungera. Ännu vet vi inte om vi ska använda råttfällan till fordonet. 

Under testningen av råttfällan blev det både blod och skratt. 

 

31/3 - 2017 

Lokaltidningen kommer

Idag kommer lokaltidningen och ska intervjua oss för att dem tycker att det är kul att vi har gått vidare i tävlingen. Vi kommer berätta lite om våra ideer till klassuppgiften. 

Vi i klassen tycker att detta är jättekul och vi kämpar för att vi vill verkligen gå vidare. 

31/3 - 2017

Våra tankar

De som bygger terrängfordonet är en stor grupp av klassen. Därför delade vi upp arbetet. Så vissa började på hinderbanan och de andra fortsatte att komma på ideer till terrängfordonet. 

Nu har vi kommit med en ide som vi tror kan ha en väldigt god funktion. Med fordonet har vi tänkt att en råttfälla som är kopplad till ett stort kugghjul och när vi släpper råttfällan kommer det dra i kugghjulet.  Då omvandlar vi den snabba energin från råttfällan till långsam energi till kugghjulet vilket kommer fungera som ett sorts batteri. Det sker en energiomvandling från lägesenergi i råttfällan till en rörelseenergi. Då bildas det friktion som gör att den kommer stanna inom målområdet. 

"Det man vinner i längd förlorar man i kraft"

24/3 - 2017 

Vi har börjat få idéer kring konstruktioner

Vår klass 83E på Naverlönnskolan har börjat arbetsprocessen på terrängfordonet inför regionsfinalen i Lund. Flera olika ideer har spekuleras om vilken konstruktion på fordonet vi ska ha för att få bästa möjliga resultat. 

Vi började fundera på hur vi skulle driva fordonet och få det att stanna. Vi började diskutera och reflektera kring olika konstruktioner och för att det skulle underlätta tog vi hjälp av lego. 

21/3 - 2017